ПОЛІТИКА РОЗГЛЯДУ СКАРГ EWL S. A

Згідно з прийнятими Стандартами Обслуговування Клієнта у фірмі EWL S. A. з дня 01.03.2022  впроваджено ПОЛІТИКУ РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

Метою Політики та Процедури Розгляду Скарг є управління процедурою розгляду скарг таким чином, щоб забезпечити надійний та своєчасний її розгляд. EWLS. A запроваджує дії, спрямовані на ефективне з’ясування порушень, про які повідомляє Клієнт, шляхом впровадження коригувальних дій, які дозволять зменшити виникнення порушень такого ж характеру в майбутньому.

Загальні положення

§1

1. Прийнята Політика розгдялу скарг встановляє правила прийняття та розгяду скарг фірмою EWL S.A.

§2

1. Терміни, що використовуються в Політиці розгляду скарг, слід розуміти як:

Клієнт – особа фізична, котра користувалася або користується послугами EWL. S.A

EWL S.A – агенція тимчасової зайнятості, котра спеціалізується на рекрутації та підборі працівників зі Східної Європи та Азії.

Скарга – всі зголошені порушення щодо надання EWL S.A. послуг клієнту, включаючи порушення, що виникають під час працевлаштування Клієнта, про які повідомляє особисто Клієнт або особа третя від його імені.

Пріоритетна скарга – означає Скаргу, яка вимагає негайного реагування через масштаби порушення, необхідність запобігти виникненню серйозної шкоди або усунути її наслідки.

§3

1. Клієнт може залишити Скаргу:

  • В електронному вигдялі за допомогою форми, доступної на сторінках: www.ewl.com.pl, www.ewl.com.ua
  • По телефону – контактуючись з Відділом Обслуговування Клієнтів, який працює від пн. до пт. в годинах 7:00 – 21:00, сб. 09:00 – 17:00  – Інфолінія тел. +48 22 228 95 85 (вартість дзвінка згідно з тарифом Вашого оператора)
  • Звернувшись на електронну адресу reklamacje@ewl.com.pl
  • В письмовому вигляді, надіславши лист за адресою : EWL S. A al. Jerozolimskie 142 B 02-305 Warszawa.

§4

1. Скаргу приймає Відділ Обслуговування Клієнтів. Виходячи з загальних обставин справи, Відділ Обслуговування Клієнтів може класифікувати дану Скаргу як пріоритетну.

2. Необхідними даними для рогляду Скарги є:

  • Ім’я, прізвище та номер паспорту Клієнта
  • Контактний номер телефону та електронна адреса, поштова адреса за бажанням
  • Детальний опис обставин, що є підставою для подання Скарги, та очікуваний спосіб вирішення питання.

3. Скарга буде прийнята до розгляду після отримання всіх необхідних даних, про які йдеться в параграфі 2. Особисті дані є необхідними та будуть використані виключно в цілях розгляду скарги.

4. В випадку відсутності необхідних даних для розгляду Скарги, Відділ Обслуговування Клієнтів зконтактується з особою, яка подає Скаргу і повідомить, яку інформацію необхідно надати для можливості розгляду справи. 

Відділ Обслуговування Клієнтів може надіслати запит до відповідного відділу організації, щоб зібрати інформацію, необхідну для роз’яснення питання.

§5

Час та спосіб розгляду справ

1. Відділ Обслуговування Клієнтів зобов’язаний розглянути Скаргу достовірно та без невиправданих затримок, а також надати Клієнту вичерпне пояснення.

2. Скарга буде розглянута протягом 14 днів, у випадку пріоритетної скарги – протягом 3 днів з дня отримання повної інформації щодо Скарги. Відділ Обслуговування Клієнтів негайно повідомить Клієнта про будь-які недоліки та надасть інформацію як їх доповнити для розгляду справи.

3. Після розгляду скарги, Клієнт буде поінформований про її вирішення Відділом Обслуговування Клієнтів за допомогою електронної скриньки або по телефону.

4. Відділ Обслуговування Клієнтів повідомить Клієнта про час та спосіб вирішення справи, якщо Скарга буде розглянута на його користь.

§6

1. Політика Розгляду Скарг набирає чинності 01.04.2022 і залишатиметься в силі на невизначений термін.

2. EWL залишає за собою право змінювати положення Регламенту в будь-який час і без пояснення причин.

3. Зголошення Клієнтом скарги рівнозначно згоді з цим Регламентом.

4. Всі запитання та пропозиції щодо Процедури Розгляду Скарг приймаються працівниками Відділу Розгляду Скарг особисто, по телефону та за електронною адресою: reklamacje@ewl.com.pl

Місце для скарги

"Обов'язкове поле" indicates required fields